FOTOGRAFERING

Eg fotograferer alt frŒ portrett- og reklamebilete for privat og bedrift og h¿gtidlege h¿ver, som konfirmasjon og bryllaup til sport, t.d. handball og fotball.
Studioet mitt ligg pΠHamregata 36 pΠEvja, men eg tar og bilete "on location", det vil seie at eg fotograferer ute
pΠstader som kunden vel.

FILMING/REDIGERING

Eg tar og oppdrag med filming, bŒde privat og bedrift.
Som verkt¿y til redigering av film og bilete brukar eg Adobe Creative Suit 6, som eg meiner gjev veldig
flotte resultat.

KOPIERINGÊAVÊGAMLEÊFILMER

Viss du har gamle filmer, sΠkan eg kopiere dei til harddisk/DVD.
Format eg kan kopiere:
8mm/Dobbel8 uten lyd, VHS/VHScompact/S-VHS, Hi8, MiniDV